– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Innledende tilsyn med Nord universitet

Utfordringer og muligheter

Bakgrunn

1. januar 2016 var starten for tre større fusjoner hvor NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), UiT (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) og UiN (Universitetet i Nordland) hver for seg fusjonerte med to eller tre høyskoler.

En sammenligning av de åtte norske universitetene på områder som er sentrale for universitetskategorien, ble presentert for NOKUTs styre 29. oktober 2015. Gjennomgangen viste at UiN hadde kvalitetsutfordringer i forhold til de øvrige universitetene. Universitetet i Nordland lå særlig lå lavt på områder som vitenskapelig produksjon, andel førstestillingskompetanse og andel professor/dosent og forskerutdanning. Disse utfordringene gjaldt i første omgang for UiN, men ville bli ytterligere forsterket etter fusjonen med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Gjennomgangen viste at det nye Nord universitet ville starte opp med enda svakere tall på tilsvarende områder.

NOKUT igangsatte et innledende tilsyn for å tilegne seg en grundigere innsikt i hvor de virkelige utfordringene til Nord universitet er i forhold til å opprettholde akkrediteringen som universitet.


Vedtak

  1. Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter. Tilsynet viser også at Nord universitet har iverksatt prosesser for utvikling av områder som er viktige for å opprettholde status som universitet.
  2. NOKUT vil følge opp universitetet gjennom tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid i 2018.
  3. NOKUT vil dessuten vurdere om det er behov for å revidere universitetets akkreditering som universitet etter at tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Tom Colbjørnsen
Torunn Lauvdal
Kathrine Skretting
Dato: 08.12.2016