– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Panelvurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser

Søknader om nye fagskoleutdanninger 2014

Denne rapporten bidrar til å klargjøre for fagskolesektoren hvilke standarder NOKUT legger til grunn i vurderingen av overordnede læringsutbyttebeskrivelser, og hvordan vi vurderer søknadene mot kravene våre. Rapporten har vært grunnlag for den informasjonen NOKUT har gitt fagskolene i 2014. Dette er et ledd i NOKUTs arbeid med å bidra til å heve utdanningskvaliteten i norsk fagskoleutdanning.
Sakkyndige
Våren 2014: Martin Bayer
Martin Christopher
Bould
Marta Grongstad
Sunniva Haugen
Morten Flate
Paulsen
Høsten 2014: Helle Korshøj
Bendixen
Martin Christopher
Bould
Marta Grongstad
Morten Flate
Paulsen
Gabriella Maria
Tranell
Dato: 29.10.2014
Saksnummer: 14/85