– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – biologi

NOKUT fikk 11. desember 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. Rapporten fra fagområdet biologi er én av seks evalueringsrapporter fra sakkyndige som har gjennomført fagfellevurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innen sine fagområder.

Sammendrag

Den sakkyndige komiteen har vurdert læringsutbyttebeskrivelser for 30 bachelor-, master- og ph.d.-programmer innen fagområdet biologi ved norske universiteter og høyskoler. Mer enn halvparten av beskrivelsen er funnet å ikke være i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR.

Komiteen har ikke funnet noen beskrivelser som de vurderer som vellykkede. De som er vurdert å være i samsvar med NKR er kun i samsvar med strukturen i NKR, men mangler faglig profil. Noen få av beskrivelsene er vurdert å være delvis i samsvar med NKR, men disse mangler noen aspekter eller har noen formuleringer som er vurdert som uheldige.

De sakkyndige finner at mange av beskrivelsene er svært kortfattede, og at de mangler deskriptorer. Videre er nivåbeskrivelsene ofte ikke spesifisert, eller i beste fall utydelige, og det blir for lite fokus på beskrivelse av progresjon.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Helén S. Haugen
Sakkyndige: Søren Rosendal
Carin Jarl-Sunesson
Dato: 04.11.2015
Rapportnr: 2015-2