– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studieinnsats – en analyse av data fra Studiebarometeret 2013

Etter at NOKUT lanserte Studiebarometeret i februar 2014 har det vært stor interesse knyttet til dataene og hva disse kan si om utdanningskvalitet. Ett område som har fått spesielt stor oppmerksomhet er studentenes studieinnsats.

Siktemålet med denne analysen er å presentere karakteristiske trekk ved studieinnsats slik det framkommer i Studiebarometeret fordelt på ulike kategorier slik som utdanningsnivå og utdanningstyper. Det blir i tillegg undersøkt om studieinnsats har sammenheng med studenttilfredshet, studentenes egne vurderinger av faglige utfordringer i studieprogrammene de går på og et utvalg resultatindikatorer fra nasjonale registerdata.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 19.03.2014