– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

MOOCs – sett fra Kina!

Diskusjonen om massive open online courses (MOOCs) ser annerledes ut fra Den himmelske freds plass enn fra Fridtjov Nansens plass. Også i Norge ser vi på fenomenet som både mulighet og utfordring, men de store endringene tror vel ingen at det blir for norske utdanningsinstitusjoner og studenter med det første.

Annerledes er det der utdanning er et knapphetsgode og kompetansebehovene er store. Kravene til kvalitet flagges høyt av alle, og løsningen avtegner seg som en kombinasjon av internasjonale kvalitetssikringsordninger av ulik type og nasjonal kvalitetssikring i samsvar med de enkelte lands muligheter og behov.

Artikkelen er inspirert av inntrykk fra verdenskonferansen til organisasjonen ICDE som ble holdt i Tianjin, Kina, i oktober 2013.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Astrid Børsheim
Dato: 09.12.2013