– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Learning analytics – automatisert kvalitetssikring av utdanning

Hver gang vi gjør noe på nettet via PC, nettbrett, smarttelefon osv. legger vi igjen elektroniske spor som gir indikasjoner på hva vi driver med og hva vi er interessert i. I Learning analytics utnyttes det enorme tilfanget av elektroniske spor studentene legger igjen til å generere et bilde av deres studieaktivitet, forutse hvorvidt det går bra eller dårlig, og sette inn relevante tiltak som kan hjelpe dem videre på et tidlig tidspunkt.

Artikkelen gjennomgår de viktigste trendene innen Learning analytics og diskuterer mulige implikasjoner for hvordan kvalitetssikring av utdanning kan se ut i nær framtid.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 09.12.2013