– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hva kreves av pedagogisk basiskompetanse for undervisning i UH-sektoren?

NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets- og høgskolesektoren. Dette har sammenheng med at vi har presisert at med utdanningskvalitet mener NOKUT kvaliteten på de faktorene som påvirker studentenes læringsutbytte.

"Stimulans til læring", herunder pedagogisk kompetanse, er viktige faktorer som påvirker studentenes læringsutbytte. Det har også sammenheng med debatten om UH-institusjonenes prioritering av forskning versus undervisning, og hvordan dokumentert kompetanse innen forskning og undervisning ofte vektlegges ulikt ved tilsettinger av vitenskapelig personale.

Denne artikkelen ser på eksisterende krav til pedagogisk basiskompetanse og hvordan dette praktiseres med bakgrunn i en utredning gjort på oppdrag av Universitets- og høgskolerådet fra 2012.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 10.06.2014