– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Har institusjons- og studieprogramstørrelse sammenheng med studenttilfredshet?

I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer at størrelse har sammenheng med studiekvalitet. Etter publisering av Studiebarometeret, der blant andre ingeniørutdanningene som gruppe kom dårlig ut sammenlignet med andre store utdannings-grupper, uttalte flere studentrepresentanter at dette skyldes overbooking av studenter i forhold til tilgjengelig infrastruktur og lærerkapasitet. På den andre siden snakkes det ofte om kritisk masse og bærekraftighet, og det legges til grunn at utdanningene må ha en viss størrelse for å framstå som robust og dermed kvalitativt god. Slik sett synes størrelse å kunne være både en positiv og negativ kvalitetsfaktor.

I denne analysen undersøker vi om data fra Studiebarometeret gir indikasjoner på at institusjon- og programstørrelse har sammenheng med studentens opplevelse av kvalitet i studieprogrammene sine.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 10.06.2014