– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bruksnytte av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Denne artikkelen er skrevet for å gi en overordnet innføring i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), og den bruksnytten rammeverket vil kunne få for ulike grupper og aktører. Den vil bli fulgt opp i tiden fremover med artikler som går mer i dybden innenfor tema som er aktuelt for utviklingen av NKR og EQF (European Qualifications Framework).

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner i det norske utdanningssystemet slik det er i dag. Kvalifikasjonene er plassert inn fra nivå 2 til 8 i et overordnet rammeverk. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det generelle og overordnede overlæringsutbyttet alle kandidater som har fullført en utdanning på et av disse nivåene forventes å ha oppnådd når de er ferdige med utdanningen. Rammeverket beskriver en gruppe kvalifikasjoner på et gitt nivå, ikke det en enkelt person har oppnådd av faglige prestasjoner.  For eksempel er fullført videregående opplæring én kvalifikasjon i rammeverket, mens fagsammensetningen og den faglige prestasjonen vil komme frem av karakterutskriften til kandidaten som har oppnådd denne kvalifikasjonen.

Forfatter(e): Ane Benedicte
Lillehammer
Dato: 10.06.2014