– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Alle gode ting er tre …

10 år og tre forskrifter om akkreditering av studier og forståelse av kvalitet

NOKUTs gjeldende forskrift for akkreditering av studier er den tredje i organisasjonens funksjonstid. De tre forskriftene er ulike i struktur og oppbygging, men innholdsmessig er de ganske like. Forskriftens formelle status, de føringer den legger på institusjonene, i tillegg til at den er det viktigste arbeidsredskapet for akkreditering av studier, gjør det relevant å gjennomgå visse sider ved de tre forskriftsdokumentene i sammenheng med hverandre.

I denne aktuelle analysen blir de tre forskriftsdokumentene gjennomgått med henblikk på om og i hvilken grad forskriftene gir uttrykk for en forståelse av kvalitet preget av gjensidighet og samspill mellom enkeltelementene i dem og om dette ev. har endret seg fra den ene forskriften til den andre.

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Turid Hegerstrøm
Dato: 19.05.2014