– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkreditering og robusthet

Kunnskapsdepartementet har innført begrepet fagmiljøers robusthet som kvalitativt styringsparameter for universiteter og høgskoler. At institusjonene har robuste fagmiljø er ifølge departementet en forutsetning for å nå sektormålene om høy kvalitet i utdanning og forskning.

Også NOKUTs styre har uttrykt interesse for problemstillinger knyttet til fagmiljøers robusthet og har ønsket en utredning/analyse med grunnlag i eget erfaringsmateriale, akkrediteringsrapporter, om temaet. Denne aktuelle analysen belyser noen problemstillinger rundt temaet robuste fagmiljø.

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Turid Hegerstrøm
Dato: 10.06.2014