– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Strategi for utvikling av NOKUT 2015–2020

NOKUTs strategi for 2015–2020 tar utgangpunkt i at NOKUT har potensial til å ta et mer helhetlig ansvar som nasjonalt kompetansesenter. NOKUT skal i større grad dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Gjennom å avdekke virkeligheten skal NOKUT gi flere faktabaserte råd og bidra til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning, fagskoleutdanning og systemet for godkjenning av utenlandsk utdanning.

Med denne strategien ønsker vi å stake ut retningen for et NOKUT som tar en større rolle som ambassadør for utdanningskvalitet i det norske samfunnet i årene som kommer.

Strategidokumentet tydeliggjør NOKUTs samfunnsoppdrag og angir tre overordnede mål som NOKUT skal styres etter. Det består dessuten av fem utviklingsstrategier som trekker opp hovedretningen for et mer offensivt NOKUT, som skal ta i bruk flere virkemidler for å nå målene.


Last ned hele dokumentet: