– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Norske arbeidsgiveres syn på høyere utdanning fra utlandet

Dette notatet oppsummerer funnene fra en spørreundersøkelse NOKUT sendte ut til norske arbeidsgivere høsten 2015. Videre sammenlignes noen av de norske tendensene med resultatene det svenske Universitets- og högskolerådet (UHR) avdekket i en tilsvarende studie blant svenske arbeidsgivere i 2014.

I motsetning til UHR, valgte vi å sende ut undersøkelsen vår til små, mellomstore og store bedrifter. Det var totalt 1 055 arbeidsgivere som fullførte spørreskjemaet vi sendte ut, noe som tilsvarer en svarfrekvens på 15 %. Selv om svarfrekvensen er lav, er dataene representative for populasjonen.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Marie-Louise Damen
Marte Haugerud Moe
Dato: 23.11.2015