– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

NOKUTs høringssvar på Kunnskapsdepartementets forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Last ned hele dokumentet: