– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Forslag om nasjonal strategi for utdanningskvalitet og ny modell for tilsyn med høyere utdanning

NOKUT sendte ved årsskiftet 2012/2013 et innspill til Kunnskapsdepartementet med forslag til endringer i modellen for NOKUTs tilsyn med høyere utdanning.

Last ned hele dokumentet: