– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Praksis med mer – Er det samme krav til kvalitet i alle slags lærerutdanninger?

Fokus er på lærerutdanninger organisert på en måte som gjør at studentene ikke trenger å oppholde seg på campus over lengre tidsrom.

Mange evalueringer og utredninger i de senere år har trukket fram det samme problemet innen grunnskole- og førskolelærerutdanningene17 (i det følgende stort sett forenklet til lærerutdanning): svikt i sammenhengen mellom teori og praksis i litt for mange tilfeller. Problemet er sammensatt og kan omfatte kommunikasjonen/ samhandlingen mellom institusjonene og praksisfeltet, manglende integrering teori og praksis og lav veiledningskompetanse blant praksislærerne. I NOKUTs gjennomgang av noen fleksibelt organiserte profesjonsutdanninger med praksis kom det fram at representantene for utdanningene betraktet kvaliteten i praksisopplæringen som ekstra sårbar i samlings-/IKT-baserte opplegg.

I denne artikkelen trekkes det fram noen eksempler på tiltak som tar sikte på å utvikle bedre integrerte lærerutdanninger generelt. Spørsmålet er om slike løsninger er mulig i utdanninger av den typen som er i fokus i det følgende, nemlig ulike typer fleksible utdanninger hvor studentene stort sett befinner seg langt fra utdanningsinstitusjonen.

Artikkelen er hentet fra boken Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel utdanning – teknologi og læring på og utenfor campus (pdf), utgitt av Norgesuniversitetet.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Astrid Børsheim
Dato: 01.11.2013