– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsrapport 2014–2015

NOKUTs årsrapport for 2014 er strukturert etter nye rapporteringskrav fra Finansdepartementet med supplerende krav fra Kunnskapsdepartementet (KD). Rapporten følger dermed Bestemmelser om økonomistyring i staten 18.09.13.

Årsrapporten erstatter det tidligere dokumentet Rapport og planer.

Dokumentet er skrevet med tanke på at det skal fungere som grunnlagsdokument for KDs etatsstyring av NOKUT.

Årsrapporten ble vedtatt av NOKUTs styre 10.02.15.


Last ned hele dokumentet: