– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsrapport 2013 og årsplan 2014

NOKUTs årsrapport for 2013 og årsplan for 2014 er strukturert etter virksomhetsmålene for NOKUT gitt av Kunnskapsdepartementet. Dokumentet er skrevet med tanke på at det skal fungere som grunnlagsdokument både for departementets etatsstyring av NOKUT og for NOKUTs interne virksomhetsstyring. Avslutningsvis følger NOKUTs budsjettforslag for 2015.

Dokumentet ble vedtatt av NOKUTs styre 13. februar 2014.


Last ned hele dokumentet: