– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsrapport 2012 og årsplan 2013

NOKUTs årsrapport for 2012 og årsplan for 2013 er strukturert etter virksomhetsmålene for NOKUT gitt av Kunnskapsdepartementet. Dokumentet er skrevet med tanke på at det skal fungere som grunnlagsdokument både for departementets etatsstyring av NOKUT og for NOKUTs interne virksomhetsstyring. Som vedlegg til dokumentet følger NOKUTs budsjettforslag for 2014-16.

Dokumentet ble vedtatt av NOKUTs styre 28. februar 2013.


Last ned hele dokumentet: