– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Dette dokumentet er NOKUTs årsrapport for 2011 og årsplan for 2012. Dokumentet er strukturert etter virksomhetsmålene for NOKUT gitt av Kunnskapsdepartementet. Dokumentet er skrevet med tanke på at det skal fungere som grunnlagsdokument både for departementets etatsstyring av NOKUT og for NOKUTs interne virksomhetsstyring.


Last ned hele dokumentet: