– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsrapport 2010 og årsplan 2011

Dette dokumentet er NOKUTs årsrapport for 2010 og årsplan for 2011. Dokumentet er strukturert etter virksomhetsmålene for NOKUT gitt av Kunnskapsdepartementet. Dokumentet er skrevet med tanke på at det skal fungere som grunnlagsdokument både for departementets etatsstyring av NOKUT og for NOKUTs interne virksomhetsstyring.

Dokumentet ble vedtatt av NOKUTs styre 17. februar 2011.


Last ned hele dokumentet: