– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs forslag til ny tilsynsmodell

NOKUT sendte ved årsskiftet 2012/2013 et innspill til Kunnskapsdepartementet med forslag til endringer i modellen for NOKUTs tilsyn med høyere utdanning.

Vi foreslår større endringer på to områder:

  • Nytt opplegg for periodiske evalueringer av institusjonene. Dette vil komme til erstatning for nåværende evalueringer av system for kvalitetssikring av utdanningen. For at den eksterne kvalitetssikringen skal være i tråd med europeiske føringer skal det inngå periodiske evalueringer.
  • Faglige fullmakter til å opprette studier uten å søke NOKUT frikobles fra betegnelse på institusjonen. Vi foreslår at de erfarne institusjonene utvises større tillit, og at det stilles større krav til at relativt uerfarne institusjoner skal få faglige fullmakter.

Innspillet er basert på en gjennomgang av erfaringer etter 10 år med kvalitetsreformen, og inneholder også forslag til elementer i en nasjonal strategi for styrking av utdanningskvalitet. Innspillet er relevant for den kommende stortingsmeldingen om utdanningskvalitet.

Les Forslag om nasjonal strategi for utdanningskvalitet og ny modell for tilsyn med høyere utdanning (pdf).