– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av utenlandsk kompetanse

NOKUT er nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning. Vi bidrar til at personer med utenlandsk utdanning får vurdert denne i forhold til norsk utdanning, samtidig som vi informerer om alle de norske godkjenningsordningene. Under kan du lese mer om hvilke virkemidler vi bruker i dette arbeidet.

NOKUTs godkjenningsordninger

Generell godkjenning

Generell godkjenning er en sammenligning av norsk og utenlandsk høyere utdanning. Denne godkjenningen er et hjelpemiddel for personer som ønsker å jobbe innenfor yrker som ikke er lovregulert.

Ved NOKUTs godkjenning vurderes den utenlandske høyere utdanningen i forhold til den norske gradsstrukturen. En godkjenning fører fram til et vedtak om at den utenlandske utdanning helt eller delvis er likestilt med norsk høyere utdanning. Det er da vurdert hvilket omfang utdanningen svarer til, angitt i studieår og studiepoeng, sammenlignet med norsk høyere utdanning. Generell godkjenning kan også innebære at høyere utdanning fra utlandet godkjennes som likestilt med en norsk høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.). Mer om NOKUTs generelle godkjenning

Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen)

Søkere som får avslag på søknaden om generell godkjenning fra NOKUT fordi de ikke har dokumenter som kan verifiseres, kan få utdanningen sin vurdert gjennom godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen). Mer om UVD-ordningen

NOKUTs turbovurderinger

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere med utenlandsk høyere utdanning. Den andre bistår universitetene og høyskolene med vurdering av søkernes utenlandske høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak. Mer om NOKUTs turbovurderinger


Informasjon om godkjenningsordninger og utdanningssystemer

NOKUT informerer om de norske autorisasjons- og godkjenningsordningene. Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning er en veiviser for personer med utenlandsk kompetanse, slik at skal de skal finne veien videre inn i det norske arbeidslivet eller til videre studier.

Vi informerer også om utenlandske utdanningssystemer og det norske utdanningssystemet til utenlandske interessenter.

Veiledning av aktører som NAV, fylkeskommuner, voksenopplæringssentre, integreringsmyndigheter og innvandrerorganisasjoner er en viktig oppgave for oss. På denne måten kan disse hjelpe egne brukere til å finne riktig godkjenningsordning. Mer om andre godkjenningsordninger


Kontaktpunktfunksjoner

NOKUT er nasjonalt informasjonssenter i det internasjonale nettverket ENIC-NARIC, og vi er del av det nordiske nettverket NORRIC. Nettverkene er sentrale samarbeidspartnere for oss, og inkluderer nasjonale kontor som har ansvar for å godkjenne utenlandsk høyere utdanning.

NOKUT er kontaktpunkt for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte av direktiv 2005/36/EF. Dette vil si at vi skal hjelpe borgere i et EU-/EØS-land med opplysninger om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Norge. Vi hjelper også nordmenn som ønsker å jobbe i et lovregulert yrke innen EU/EØS. Vi vil også kunne hjelpe andre lands myndigheter eller kontaktpunkter med det samme. Mer om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EU/EØS-området


GSU-listen

NOKUT har ansvar for å oppdatere og kvalitetssikre listen over krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning; GSU-listen.


Rådgiving

NOKUT gir råd om godkjenning av utenlandsk utdanning til blant annet norske institusjoner, Lånekassen, Samordna Opptak, arbeidsgivere og nasjonale godkjennings- og autorisasjonsmyndigheter. Kontakt oss