– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 2
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
  • Fagskoler
  • Universiteter og høgskoler

Nivå 2

Grunnskolekompetanse

Om nivået

Nivå EQF: 2

Ansvarlig myndighet
  • Utdanningsdirektoratet 
Innplasserte kvalifikasjoner
  • Vitnemål fra 10-årig grunnskole
Grunnskolekompetanse

Grunnskolen er ti-årig og består av to hovedtrinn: barnetrinnet (1.–7. trinn) og ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Elevene starter på grunnskolen det kalenderåret de fyller seks og fullfører normalt det året de fyller 16.

De fleste skolene i Norge er kommunale, og det er kommunen som er ansvarlig for drift og administrasjon av skolene sine. Grunnskoleopplæringen er gratis og obligatorisk, og bygger på prinsippet om likeverd og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle barn og unge skal oppnå grunnleggende ferdigheter, få del i et felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Det gis ikke karakterer på barnetrinnet. På ungdomstrinnet skal elevene ha karakterer i obligatoriske fag til jul og ved slutten av skoleåret. Etter fullført grunnskole får elevene et vitnemål med avgangskarakterer. Med fullført grunnskole har du rett til tre års videregående opplæring.

Kilde: NOKUT