– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 8
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
  • Fagskoler
  • Universiteter og høgskoler

Nivå 8

Doktorgrad

Om nivået

Nivå 8 | Nivå EQF: 8 | QF-EHEA: 3. syklus

 

Ansvarlig myndighet

  • NOKUT

Innplasserte kvalifikasjoner

  • Ph.d.
  • Dr.philos.
  • Diplom, kunstnerisk utviklingsprogram

Doktorgrad

Denne graden bygger på mastergrad eller tilsvarende utdanning og er den høyeste akademiske graden en kan oppnå i Norge. Studiet skal være basert på uavhengig forskning i samarbeid med veiledere og andre forskere, og kan gjennomføres innenfor rammene av et forskerutdanningsprogram.

Kilde: NOKUT