– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 7
 • Grunnskoler
 • Videregående skoler
 • Fagskoler
 • Universiteter og høgskoler

Nivå 7

Master

Om nivået

Nivå 7 | Nivå EQF: 7 | QF-EHEA: 2. syklus

 

Ansvarlig myndighet

 • NOKUT

Innplasserte kvalifikasjoner

 • Mastergrad
 • Master i rettsvitenskap
 • Cand.med.
 • Cand.med.vet.
 • Cand.psychol.
 • Cand.theol.
 • En del engelskspåklige mastergrader (Master of Arts, Master of Laws, MBA, osv.)

Master

Et mastergradsstudium er som oftest et toårig studieprogram (120 studiepoeng/ECTS). Studiet bygger på faglig fordypning i bachelorgraden, og omfatter blant annet selvstendig arbeid.

Noen mastergradsstudier bygger på relevant yrkespraksis i tillegg til faglig fordypning i bachelorgraden. Slike studier kalles erfaringsbaserte, og omfanget kan være både to år (120 studiepoeng/ECTS) og halvannet år (90 studiepoeng/ECTS).

Femårige profesjonsstudier (integrerte mastergrader) finner du særlig ved universitetene innenfor disse fagområdene: farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærerutdanning og samfunnsøkonomi.

Seksårige profesjonsstudier gir egne grader. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradene cand.med., cand.med.vet, cand.psychol. og cand.theol.

Kilde: NOKUT