– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 6.2
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
  • Fagskoler
  • Universiteter og høgskoler

Nivå 6.2

Bachelor

Om nivået

Nivå 6.1 | Nivå EQF: 6 | QF-EHEA: 1. syklus

 

Ansvarlig myndighet

  • NOKUT

Innplasserte kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad
  • Vitnemål fra grunnskolelærerutdanning og fra allmennlærerutdanning

Bachelor

Et bachelorgradsstudium er et treårig studieprogram (180 studiepoeng/ECTS). Bachelorgraden kan du etter visse regler bygge ut til mastergrad og videre til doktorgrad.

Noen av bachelorgradsprogrammene har en fast oppbygning, i andre kan du velge mellom ulike emner etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogrammene der du kan velge friere, må du sette sammen studiet etter retningslinjer gitt av lærestedet for å oppnå bachelorgraden.

Treårige profesjonsstudier gir bachelorgrad. Eksempler på slike studier er sykepleierutdanning og sosionomutdanning.

Mange høyskoler har fireårige lærerutdanninger. Kandidatene kan få tildelt graden bachelor etter tre år dersom utdanningen fyller kravene til bachelor ifølge høyskolens forskrift. Grunnskolelærerkompetanse oppnår du først etter fire år.

Kilde: NOKUT