– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 6.1
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
  • Fagskoler
  • Universiteter og høgskoler

Nivå 6.1

Høgskolekandidat

Om nivået

Nivå 6.1 | Nivå EQF: 6 

 

Ansvarlig myndighet

  • NOKUT

Innplasserte kvalifikasjoner

  • Høgskolekandidatgrad

Høgskolekandidat

Toårige studieprogram på bachelorgradsnivå ved høyskolene som gir tittelen høyskolekandidat.

Kilde: NOKUT