– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 4b
 • Grunnskoler
 • Videregående skoler
 • Fagskoler
 • Universiteter og høgskoler

Nivå 4B

Generell studiekompetanse videregående opplæring

Om nivået

Nivå: 4B | Nivå EQF: 4

 

Ansvarlig myndighet

 • Utdanningsdirektoratet

Innplasserte kvalifikasjoner:

 • Vitnemål fra 10-årig grunnskole

Videregående opplæring

Videregående opplæring består av enten studieforberedende opplæring eller yrkesfaglig opplæring. Denne skal kvalifisere elevene til arbeidsliv eller høyere utdanning. Fylkeskommunene finansierer videregående opplæring og har stor frihet til å organisere opplæringen. Alle som har fullført grunnskolen eller tilsvarende har rett til videregående opplæring. Voksne over 25 år har etter søknad rett til videregående opplæring for voksne. 

Videregående opplæring er inndelt i 13  utdanningsprogrammer, 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige.

Studieforberedende opplæring er en treårig utdannelse med vekt på teoretiske fag. Denne gir generell studiekompetanse for opptak til høyere utdanning.

Studieforberedende utdanningsprogram:

 • studiespesialisering med programområder for realfag, formgivingsfag og språk, samfunnsfag og økonomi
 • idrettsfag
 • musikk, dans og drama
 • kunst, design og arkitektur
 • medier og kommunikasjon

 Kilde: NOKUT