– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 4a
 • Grunnskoler
 • Videregående skoler
 • Fagskoler
 • Universiteter og høgskoler

Nivå 4A

Fag- og yrkeskompetanse videregående opplæring

Om nivået

Nivå: 4A | Nivå EQF: 4

 

Ansvarlig myndighet

 • Utdanningsdirektoratet

Innplasserte kvalifikasjoner

 • Fagbrev
 • Svennebrev 
 • Vitnemål fra videregående opplæring

Fag- og yrkeskompetanse videregående opplæring

Videregående opplæring består av enten studieforberedende opplæring eller yrkesfaglig opplæring. Denne skal kvalifisere elevene til arbeidsliv eller høyere utdanning. Fylkeskommunene finansierer videregående opplæring og har stor frihet til å organisere opplæringen. Alle som har fullført grunnskolen eller tilsvarende har rett til videregående opplæring. Voksne over 25 år har etter søknad rett til videregående opplæring for voksne. 

Videregående opplæring er inndelt i 13 utdanningsprogrammer: 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige.  

Yrkesfaglig opplæring fører i hovedsak til fag- eller svennebrev, normalt med to år i skole og to år i lære i bedrift. I yrkesfag som ikke er lærefag, vil opplæringen bare foregå på skole. Det er mulig å bygge på en yrkesfaglig opplæring for å oppnå generell studiekompetanse (VG3 påbygging).

Yrkesfaglige utdanningsprogram

 • bygg- og anleggsteknikk
 • design og håndverksfag / medieproduksjon
 • elektrofag
 • helse- og sosialfag
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • service og samferdsel
 • teknikk og industriell produksjon

Kilde: NOKUT