– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kontaktinformasjon

NOKUT er nasjonalt kontaktpunkt for det norske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF).

Kontaktperson hos oss:

Rådgiver Betine Huflåtten
E-post: Betine.Huflatten@nokut.no


Besøksadresse:
Drammensveien 288

Postadresse:
Postboks 578,
1327 Lysaker

Telefon: + 47 21 02 18 00 (Sentralbord)
Telefaks: + 47 21 02 18 01

E-post til postmottak: postmottak@nokut.no

Logo: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring