– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Innplassering av vitnemål og grader

Her finner du informasjon om hvordan konkrete grader og vitnemål blir innplassert i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Du kan også lese om hvordan innplasseringen kvalitetssikres, og grader og vitnemålene fastsettes på nivå.

Kunnskapsdepartementet har fastatt på hvilket nivå ulike grader og vitnemål skal innplasseres. Kun fullført utdanning på hovednivåene i det norske utdanningssystemet og grader er innplassert i NKR.

NKR-nivåer Vitnemål og grader
Nivå 2 Vitnemål fra grunnskolen
Nivå 3 Kompetansebevis for videregående opplæring
Nivå 4 Vitnemål fra videregående opplæring
Fagbrev
Nivå 5 Vitnemål fra fagskoleutdanning (Innplassert i NKR som fagskole 1 og
fagskole 2)
Nivå 6
(første syklus)
Høyskolekandidat (delnivå)
Bachelorgrad
Grunnskolelærerutdanning
Allmennlærerutdanning
Nivå 7
(andre syklus)
Mastergrad
Master of Arts
Master of Business Administration (MBA)
Master of International Business (MIB)
Master of Technology Management
Master i rettsvitenskap (laws)
Candidata/candidatus medicinae (cand.med.)
Candidata/candidatus medicinae veterinariae
(cand.med.vet.)
Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.)
Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.)
Nivå 8
(tredje syklus)
Philosophiae doctor (ph.d.)
Doctor philosophiae (dr.philos.)
Diplom, kunstnerisk utviklingsprogram


 

Kvalitetssikring av kvalifikasjoner

Alle kvalifikasjoner innplassert i kvalifikasjonsrammeverket er kvalitetssikret gjennom de nasjonale kvalitetssikringssystemene knyttet til nivået for den aktuelle kvalifikasjonen.

Grunnskole og videregående opplæring

Kvalifikasjoner fra grunnskole og videregående opplæring (grunnkompetanse, fag- og yrkesopplæringen og generell studiekompetanse) innplasseres på nivå i NKR gjennom Kunnskapsdepartementets fastsetting av læreplaner.

Fagskoleutdanning

Kvalifikasjoner fra fagskoleutdanning (fagskole 1 og fagskole 2) innplasseres på nivå i NKR gjennom NOKUT godkjenning av fagskoleutdanning.

Fagskoler med fagområdegodkjenning har selv fullmakt til å godkjenne fagskoleutdanning innenfor fagområdet sitt og innplassere utdanningen på nivå i NKR.
Les mer om tilsyn med fagskoleutdanning

Høyere utdanning

Universitet og høyskoler med selvakkrediteringsfullmakt oppretter studier selv og innplasserer disse på nivå i NKR.

Høyskoler som ikke har fullmakt til å opprette studier selv må søke NOKUT om akkreditering. Gjennom akkreditering av NOKUT blir et studium innplassert på nivå i NKR.
Les mer om tilsyn med universitet og høyskoler

Logo: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring