– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Det norske utdanningssystemet

Det norske utdanningssystemet strekker seg fra barnehage til ph.d.-grader. NOKUT har ansvaret for kvalitetssikring av den delen som gjelder høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. I tillegg er NOKUT kontaktpunkt for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.