– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjente fagområder

Godkjente fagområder

I tillegg til å opprette nye tilbud, kan tilbydere med fagområdegodkjenning foreta vesentlige endringer innenfor det aktuelle fagområdet, på de utdanningstilbudene som de allerede har fått godkjent av NOKUT.

Bare én tilbyder har fått fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde:

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Fagområde: Grønne design- og miljøfag
Tilbyder: Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Studiesteder:
  • Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
  • Norsk jernbaneskole, Oslo
  • Byåsen videregående skole, Trondheim
Godkjenningsdato: 24. april 2012
Fylker: Hedmark, Oslo, Sør-Trøndelag
Nettadresse: http://www.vea-fs.no