– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjente fagområder

I tillegg til å opprette nye tilbud, kan tilbydere med fagområdegodkjenning foreta vesentlige endringer innenfor det aktuelle fagområdet, på de utdanningstilbudene som de allerede har fått godkjent av NOKUT.

To tilbydere har fått fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde:

Norges grønne fagskole – Vea

Fagområde: Grønne design- og miljøfag
Tilbyder: Norges grønne fagskole – Vea
Studiesteder:
 • Norges grønne fagskole – Vea
 • Norsk jernbaneskole, Oslo
 • Byåsen videregående skole, Trondheim
Godkjenningsdato: 24. april 2012
Fylker: Hedmark, Oslo, Sør-Trøndelag
Hjemmeside: Norges grønne fagskole – Vea

 

AOF Haugaland

Fagområde: Helse og oppvekst
Tilbyder: AOF Haugaland
Studiesteder:
 • Haugesund
 • Sauda
 • Sand i Suldal kommune
 • Etne
 • Stavanger
 • Ølen
 • Bryne
 • Karmøy
 • Kristiansand
 • Suldal

Søknaden gjelder også fullmakt til å opprette utdanninger på nye studiesteder. Søknaden gjelder ikke fullmakt til å opprette nettbaserte utdanninger.

Godkjenningsdato: 25. oktober 2016
Fylker: Rogaland, Hordaland, Vest-Agder
Hjemmeside: AOF Haugaland