– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkrediterte institusjoner

En akkreditert institusjon kan selv opprette studietilbud som ligger innenfor rammen av fullmakten, uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.

I Norge har vi tre hovedkategorier av institusjoner som er akkrediterte for høyere utdanning:

Har selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder. (Lenkene går til institusjonenes nettsider).

 

[ - ]

Høyskoler som ikke er akkrediterte

Private institusjoner som ikke er akkrediterte, men som har studietilbud akkreditert som høyere utdanning, kan kalle seg høyskole.