– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Spørsmål og svar

Under kan du lese spørsmål og svar som har blitt stilt i forbindelse med utlysningen og utforming av nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017.

Dette er for at alle skal ha tilgang til samme informasjon.

Siden blir oppdatert fortløpende og alle spørsmål blir lagt ut anonymt. Svarene er gitt av juryen.

Dette sees i kontekst med relevant kontakt med næringsliv etter fullført utdanning. 
For utdanninger rettet mot privat eller offentlig sektor, er arbeidsliv de yrkestyper eller profesjoner der nyutdannede blir ansatt.

For kunstneriske utdanninger der nyutdannede ikke ansettes, men for eksempel arbeider som selvstendig udøvende på museer, teatre, orkestre o.l. kan dette utgjøre arbeidslivet.

[ - ]

Juryen forventer at nominasjoner skal gjelde for et spesifikk/konkret utdanningsarbeid, for eksempel et avgrenset prosjekt, og ikke for vanlig virksomhet eller ordinær drift.

Et tiltak må omfatte utførte eller planlagte handlinger med konkrete mål og aktiviteter og som bidrar til forbedring/endring i læringsutbytte – gjerne med betydning for arbeidslivet (som definert over).

Et tiltak kan gjelde for hele programmer eller spesifikke fagområder.

[ - ]

Resultater må være basert på dokumentasjon gjennom evaluering sett opp mot oppgitte mål og handlinger i tiltaket. Forbedringer på grunn av ytre omstendigheter eller tilfeldigheter og som ikke er relatert til arbeidet, vil sjelden kunne regnes som relevante resultater av juryen.

[ - ]