– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Er studiet mitt godkjent?

I Norge er det over 4000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder. NOKUT godkjenner og sjekker at lærestedene oppfyller kravene til kvalitet i studiene.

Fagskole

Alle fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT, og gir rett til støtte fra Lånekassen. Det at utdanningen er godkjent, betyr at kvaliteten på utdanningen er god nok.

Sjekk oversikten over godkjente fagskoletilbud

Høyere utdanning

NOKUT godkjenner studier som høyskoler ikke har lov til å starte på egenhånd. NOKUTs godkjenning av studier kalles akkreditering. Når et studium er akkreditert av NOKUT, er utdanningskvaliteten vurdert til å være god nok. Du får studiepoeng for emner du har bestått og du kan få støtte fra Lånekassen.

Sjekk oversikten over akkrediterte studietilbud

Hvis du ikke finner studiet ditt i denne oversikten kan årsaken være som følger:

  • Universiteter har lov til å starte studier innen alle fagområder og på alle nivåer (bachelor-, master- og doktorgrad) selv, og trenger ikke søke NOKUT.
  • Dersom en høyskole får et doktorgradsstudium godkjent, kan de selv starte nye mastergradsstudier innen samme fagområde uten å søke NOKUT.
  • Såkalte akkrediterte høyskoler (som har fått godkjenning av NOKUT og Kunnskapsdepartementet som høyskoler), kan starte studier på bachelorgradsnivå uten å søke NOKUT. Se hvilke institusjoner dette gjelder. 
  • Noen høyskoler hadde studier godkjent av Kunnskapsdepartementet før NOKUT ble opprettet i 2003. Se liste over disse (pdf).
  • Studiet ikke er godkjent. Studiet gir da ikke studiepoeng eller støtte fra Lånekassen.
  • Studiet kan være en fagskoleutdanning. Se godkjente fagskoletilbud.