– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs Institusjonsportal

Vi jobber med digitalisering av tjenestene våre, og nå har vi lansert Institusjonsportalen. Dette innebærer at alle søknader om godkjenning av studietilbud og søknader om vesentlige endringer av allerede godkjente studietilbud fra og med søknadsfristen 15. september 2017 skal leveres inn gjennom denne.

I og med at det er kort tid mellom lansering av portalen og søknadsfristen, gis det anledning til å søke om 2 ukers utsettelse på frist for å sende inn søknad. Utsatt frist settes til 29. september. Søkere som ønsker utsatt frist må gi beskjed om dette på e-post til fagskole@nokut.no innen 11. september. Merk at saksbehandlingstiden da også vil forskyves tilsvarende.

Innloggingen bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Dette sikrer trygg innlogging og integrering mot andre offentlige registre.

Portalen er knyttet mot Enhetsregisteret. Den som er registrert som daglig leder/administrerende direktør i der må logge seg på første gang for å:

  • aktivere organisasjonsprofilen i portalen
  • opprette bruker/-e som skal ha administrasjonsrettigheter

Vi anbefaler at dere tidlig kontrollerer at riktig person er registrert som daglig leder/administrerende direktør i Enhetsregisteret, og at denne blir informert om at den må sette av tid til å opprette bruker i løsningen. Kontroller samtidig at annen informasjon i registeret er korrekt, da søknadsskjemaet vil hente tilgjengelig informasjon fra Enhetsregisteret.

[ - ]

Det er kun organisasjoner med organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret som kan aktivere profil i organisasjonsportalen. Grunnlagsdata om organisasjonen hentes fra og kan kun oppdateres der. Informasjonen vises i organisasjonsprofilen i portalen.

[ - ]

Mange fylkeskommunale fagskoler er registrert som underenheter av opplæringsavdelingen i fylket. Også andre fagskoletilbydere kan være organisert som underenheter. I disse tilfellene vil det ikke være registrert en daglig leder på organisasjonsnummeret til underenheten, og tilbyder må sørge for at daglig leder/administrerende direktør for overordnet enhet først logger seg inn, for så å angi hvem som skal ha rettigheter til å administrere brukere i løsningen på hver av underenhetene.

[ - ]

Organisasjonen har en profilside i portalen hvor statisk informasjon om organisasjonen skal legges inn. Denne informasjonen gjelder for alle søknadene i en søknadsrunde, lagres til neste søknadsrunde og vedlikeholdes av organisasjonen.

[ - ]

Det er de samme krav som tidligere som gjelder for å få godkjent en ny utdanning.

Søknaden vil ha en noe annen oppbygging enn tidligere. Blant annet vil det finnes en organisasjonsprofil, der mer langvarig informasjon knyttet til tilbyder skal lagres. Dette skal forenkle skjemaet og begrense antallet felter som må fylles ut for den enkelte søknad.

[ - ]
  • Vi anbefaler at kun én bruker jobber med søknaden på samme tid. Hvis to brukere redigerer på samme steg i skjemaet på samme tid, vil den informasjonen som sist lagres overskrive det den første har gjort
  • Søknaden kan fylles ut og endres helt fram til søknadsfristen.
  • Det må oppgis én kontaktperson i hver søknad.
  • Tekstboksene i skjemaene kan kun inneholde helt enkel formatering.
  • Bilder, figurer, tabeller må lastes opp som vedlegg.
  • Innen søknadsfristen må organisasjonen ha fylt ut profilen sin, fullført alle stegene i søknadsprosessen og markert at søknaden er klar for behandling.
  • NOKUT henter ut alle søknadene som en samlet forsendelse etter søknadsfristens utløp.
  • Søkerne får en bekreftelse som inneholder søknadens saksnummer når NOKUT henter ut søknaden fra Institusjonssportalen.
[ - ]

Ved lansering vil vi ha ekstra beredskap for å hjelpe fagskoler som måtte støte på utfordringer med pålogging eller bruk av portalen.

Vi kan kontaktes på e-post: fagskole@nokut.no.

Ved hastespørsmål kan dere kontakte en av saksbehandlerne våre:

– Kyrre Matias Goksøyr, tlf.: 21 02 18 14
– Nicholas Johansen, tlf.: 21 02 18 35
– Anna Collard, tlf.: 21 02 18 96

[ - ]

På siden Vanlige spørsmål – institusjonsportal finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om portalen.

[ - ]