– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Varsling av fagskolesøknader

Fra og med søknadsrunden våren 2015 gjennomfører NOKUT en prøveordning for å effektivisere søknadsbehandlingen.

Vi ønsker at søkere varsler NOKUT om hva de – med stor sannsynlighet – kommer til å søke om ved førstkommende søknadsfrist. Dette gjør at saksbehandlerne våre tidligere kan begynne søket etter sakkyndige. Å få tak i gode sakkyndige er den største flaskehalsen i godkjenningsarbeidet, og er den vanligste forklaringen på forsinkede vedtak fra NOKUT.


Hva ønsker vi varsling om?

Varselets innhold

Vi trenger tilstrekkelig informasjon om utdanningens innhold for å kunne begynne søket etter sakkyndige. Denne informasjonen vil kun benyttes til å finne sakkyndige, og vil ikke ha noen innvirkning på vurderingen av søknaden.

Skjema

Vennligst bruk følgende skjema: Skjema for varsling av søknad til NOKUT (docx) åpnes i et nytt vindu).


Ønsket tid for varsling

  • For søknadsfristen 1. mars: innen 1. januar 
  • For søknadsfristen 15. september: innen 15. juli

Det vil være mulig å varsle opptil én uke før søknadsfristen, men vi håper varsel gis god tid i forveien.


Innsending

Varsel sendes til fagskole@nokut.no.