– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Veiledninger – fagskoleutdanning

Godkjenning av fagskoletilbud

  • Veiledning til fagskoletilsynsforskriften (pdf)
    Denne veiledningen inneholder en detaljert gjennomgang av kravene for godkjenning av fagskoleutdanning og hvordan disse skal forstås. Den inneholder også retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning.
  • Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning (pdf)
    Denne veiledningen omhandler de krav som stilles til tilbyder og som gjelder for fagskolevirksomheten som helhet.

Fagområdegodkjenning

System for kvalitetssikring