– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søk godkjenning

Fra og med søknadsfristen 15. september benytter NOKUT en ny søknadsløsning. Søkerinstitusjonen må opprette en profil og søke via den. Se filene i høyre kolonne for mer informasjon. Disse ble også sendt på e-post til fagskoletilbydere 31. mai 2017.