– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Presentasjoner fra NOKUT-arrangementer

På denne siden kan du finne presentasjoner fra konferanser, søkerkurs og seminarer.

Konferanser

Presentasjoner fra 2015

[ - ]
[ - ]

Seminarer

Nyttige ressurser i forskriftsarbeidet

Kontaktinformasjon

NOKUT: fagskole@nokut.no
Lovdata: Kontakt oss

[ - ]

Alle fagskoleutdanninger skal innen 31. desember 2014 være beskrevet med læringsutbyttebeskrivelser (LUB) i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

I 2014 holder NOKUT en rekke seminarer om LUB. Disse skal hjelpe fagskolene til å utvikle gode beskrivelser av det studentene skal oppnå. Under finner du presentasjoner fra LUB-seminarene. Presentasjonene har blitt forbedret underveis. Det kan derfor være forskjeller fra det som har blitt holdt på et gitt seminar, men endringene skal være til det bedre.

[ - ]