– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttebeskrivelser

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdannelses-nivåene i Norge, og viser hvilke nivåer kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til hverandre. NKR gir rammene for utforming av læringsutbytte-beskrivelser.

Under har vi samlet dokumenter og lenker til mer informasjon om NKR og utforming av læringsutbyttebeskrivelser.

Fagskoleutdanninger beskrevet med læringsutbyttebeskrivelser

Alle fagskoleutdanninger skal innen 31. desember 2014 være beskrevet med læringsutbyttebeskrivelser (LUB) i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

I 2014 holdt NOKUT en rekke seminarer om LUB. Dette er presentasjoner fra LUB-seminarene. Presentasjonene har blitt forbedret underveis. Det kan derfor være forskjeller fra det som har blitt holdt på et gitt seminar, men endringene skal være til det bedre.

Matrise over generiske læringsutbyttebeskrivelser

English information about the Norwegian Qualifications Framework