– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Søknadsskjema

NOKUT har nytt søknadssenter.

For å komme inn på siden må du sende en e-post til fagskole@nokut.no.

I e-posten må det stå:

  • Navn på tilbyder
  • Navn og fagskolepoeng på utdanningen det skal søkes godkjenning for

Hvis det søkes om godkjenning om flere fagskoleutdanninger, må dere oppgi det.

Dere vil få tilsendt en lenke for hver utdanning det søkes godkjenning for, samt ytterligere informasjon

Spørsmål kan også rettes til fagskole@nokut.no.