– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fagområdegodkjenning

NOKUT kan gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde. For å få denne fullmakten må fagområdet være godkjent, og tilbydere må oppfylle flere betingelser.

Hvilke kriterier og vilkår som må være oppfylt finner du i fagskoletilsynsforskriften.

Våren 2012 fattet NOKUTs styre de første vedtakene om fagområdegodkjenning. Basert på erfaringene fra den første søknadsrunden, har NOKUT utarbeidet Veiledning om fagområdegodkjenning (pdf).

Søknadsfristen for fagområdegodkjenning er 1. november hvert år.


Søknadsprosess

Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av fagområde, ber vi dere ta kontakt med NOKUT i forkant av søking.

Send en e-post til fagskole@nokut.no og informer om tilbyders navn, fagområdets navn, og navn og e-postadresse til kontaktpersonen som skal være ansvarlig for søknaden. Dere vil deretter få tilsendt en lenke til et søknadsrom der dere skal laste opp søknaden og tilhørende vedlegg.

Relatert informasjon

Søknadsfrist

  • 1. november