– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Blogginnlegg postet under 2016

Omorganisering til det beste for samfunnet

av: Terje Mørland
Et miniutvalg bestående av Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs har lagt fram sitt forslag til ny organisering av kunnskapsforvaltningen  (pdf). For sektor høyere utdanning foreslås det store endringer. NOKUT har lenge vært tydelige på at det er beh...
14 januar 2016  0 Kommentarer:

Ta studentene på alvor!

av: Terje Mørland
Denne uken presenterte NOKUT studentenes stemme i tall og tabeller. De nye resultatene fra Studiebarometeret er ute. Nok en gang ser vi at norske studenter alt-i-alt er godt fornøyde med kvaliteten på studiet sitt. Det er selvsagt svært gledelig,...
5 februar 2016  0 Kommentarer:

Gode erfaringer og ny kunnskap med nasjonale deleksamener

av: Terje Mørland
I september 2014 mottok NOKUT oppdraget som gikk ut på å gjennomføre en pilot med Nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Halvannet år, mye hardt arbeid og tre gjennomførte deleksamener senere, er vi nå ferdig med første runde av pilotprosjekte...
18 mars 2016  0 Kommentarer:

Vi trenger en gjennomgang av godkjenningsordningene

av: Terje Mørland
Stortinget vedtok i desember i fjor å be Regjeringen gjennomgå systemet for godkjenning av utenlandsk utdanning. Det samme budskapet blir formidlet i Produktivitetskommisjonens andre rapport  (pdf) som kom i februar 2016. En slik gjennomgang ser...
31 mars 2016  2 Kommentarer:

Alternativer i omorganiseringen av kunnskapsforvaltningen – NOKUT svarer Gjedrem og Fagernæs

av: Terje Mørland
Hvordan skal vi organisere kunnskapsforvaltningen i Norge best mulig? Gjedrem og Fagernæs har kommet med et forslag som NOKUT nå har sendt høringssvar på. Jeg har tidligere påpekt nødvendigheten av en slik gjennomgang , men at løsningene som...
18 april 2016  0 Kommentarer:

Det behøver ikke å være så vanskelig. Sett studenten i sentrum!

av: Terje Mørland
En etterlengtet stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning er under arbeid. Det har allerede bidratt til gledelig høyt engasjement om temaet. Deler av debatten den siste tiden gir imidlertid grunn til ettertanke. Det oppvises nærmest en...
6 juni 2016  2 Kommentarer:

Paradokser i studentenes tilbakemeldinger

av: Terje Mørland
NOKUT har dykket ned i problemstillingen og paradokset som resultatene fra Studiebarometeret de siste årene har åpenbart: Hvorfor er studentene så tilfreds med den overordnede kvaliteten på studiene, når de er misfornøyde med tilbakemeldingene og...
16 september 2016  0 Kommentarer:

Norge har fått fire nye fremragende utdanningsmiljøer!

av: Terje Mørland
Spenningen er utløst og vi har gått fra å ha fire til åtte Sentre for fremragende utdanning. NTNU, Universitet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer har imponert i denne søknadsrunden. De har vist at de har fagmiljøer som er i utdanningens toppklasse,...
2 november 2016  0 Kommentarer:
Terje Mørland

Illustrasjon: Blogg © NOKUT


Om denne bloggen

Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


Arkiv