– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Gammelt, men viktig nytt fra Riksrevisjonen

av: Terje Mørland


Nylig la Riksrevisjonen fram en undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning. Konklusjonen var at "ti år med reformtiltak som skulle redusere frafall og gi raskere gjennomføring av høyere utdanning, har ikke gitt ønsket resultat. Situasjonen er omtrent som før reformen, og Norge er blant OECD-landene med svakest gjennomføring av studier."

Riksrevisor Per-Kristian Foss anbefaler Kunnskapsdepartementet å følge opp at lærestedene iverksetter egnede tiltak og oppnår forbedringer.

Dette er gammelt nytt for oss i NOKUT. Vi har i lengre tid påpekt at flere av hovedmålene med Kvalitetsreformen ikke har blitt nådd. Ikke minst gjelder det oppfølging og veiledning, som skulle være en av de store nysatsingene i 2003. 12 år etterpå er det undervisning, tilbakemeldinger og oppfølging studentene er aller minst fornøyd med, i tillegg til at de ikke gjennomfører studiet noe spesielt kjappere enn tidligere.

Universitetene og høyskolene vet mer enn nok til å ta affære, men løsningene må ikke bli for enkle. Om studenter studerer fulltid, bør det være normalen å ta en grad på normert tid. Skjer ikke det, er det noe som ikke er helt som det skal være. Årsakene kan være mange, og det er nødvendig at det settes inn tiltak. Frafallet fra studieprogrammene bør heller ikke være for store. Studiebarometeret viser at det er store variasjoner i hvor mye tid studentene legger ned i studiet. Forskjellen på de studentene som legger ned mest og minst i studiet er på 20 timer i uka i gjennomsnitt. Et viktig spørsmål bør være hvordan utdanningsinstitusjonen kan bidra til å motivere studentene til enda større egeninnsats. Da er sjansen større for at de også lykkes i å gjennomføre studiet på normert tid.

Om studentene skal lykkes, må universitetene og høyskolene dessuten tilby utdanning som virker. Jeg vil oppfordre universitetene og høyskolene til å legge enda mer vekt på å utvikle kvaliteten på undervisning og studentoppfølgning i årene som kommer.

 

Share Del med andre
29 mai 2015
Stikkord:

  Kommentarer:

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv