– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nok av utfordringer å ta tak i

av: Terje Mørland

Studentenes årlige dom over utdanningen har falt. Det er gledelig at hele 76 % av studentene som er med i undersøkelsen er fornøyd med studiet sitt, mens kun 7% er misfornøyde. Det tyder på at det gjøres mye bra på norske universiteter og høyskoler.

Men det er også verdt å merke seg at i disse tallene skjuler det seg store variasjoner mellom ulike utdanninger. Det gjelder på tvers av universiteter og høyskoler, og innad på samme institusjon.

Misfornøyde med oppfølging og veiledning

I år som i fjor er det undervisning, oppfølging og veiledning som kommer dårligst ut blant studentene. Det gir grunn til bekymring. Mindre enn hver tredje student er fornøyd med den individuelle oppfølgingen.

Bedre oppfølging og mindre frafall var et av hovedpoengene med Kvalitetsreformen i 2003. Det er åpenbart at en ikke har lykkes spesielt godt på dette punktet, og det er noe universitetene og høyskolen må ta alvor. Bedre oppfølging kan være en nøkkel til å få mer motiverte og engasjerte studenter, noe som igjen kan bidra til å senke frafallet fra høyere utdanning.

Bli inspirert av hverandre

Studenter er ikke gjennomsnittlige. Derfor er det ved å se på forskjellene og utslagene at vi kan få kunnskap om hva som bør ses nærmere på. Hvert enkelt fagmiljø må ikke sette seg ned for å finne løsningene på studieprogrammene sine isolert. De bør se om de kan lære av andre, det være seg liknende studieprogram ved andre institusjoner, eller helt andre programmer ved samme institusjon. En lærerutdanning kan ha mye å lære av hvordan sykepleierutdanningen jobber med praksis, samtidig som det kan være inspirasjon å hente av hvordan geologene jobber med studentaktiv forskning. Noen utdanninger har gjort et byks i årets oversikt. Kanskje de bør spørres om de har gjort noe spesielt for å få til bedring?

Hva nå?

Vi i NOKUT oppfordrer til at funnene fra Studiebarometeret blir brukt aktivt både lokalt og nasjonalt. Alle med ansvar for utdanningen bør sette seg inn i resultatene, og ta tak i tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre utdanningen bedre. Spesielt nødvendig er det å nå ta på alvor at undervisning, faglig oppfølging og individuell veiledning generelt må bli prioritert høyere.

Funnene i Studiebarometeret er også viktige for NOKUT. Vi følger med på utviklingen, og er det problemer det ikke ser ut som om universitetene og høyskolene gjør noe med, er det selvsagt noe vi må se nærmere på.

 

Share Del med andre
4 februar 2015
Stikkord:

  Kommentarer:

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv