– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Viktig satsing på godkjenning av utenlandsk fagutdanning

av: Terje Mørland

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det opprettes en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående nivå. I tillegg er det tidligere varslet at det vil etableres en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

I NOKUT ser vi fram til å gå i gang med å løse ett nytt viktig oppdrag på vegne av fellesskapet. Dette er godkjenning på et nytt utdanningsnivå, men NOKUT er allerede godt kjent med utenlandske utdanningspapirer på videregående nivå. Godkjenning av utenlandsk utdanning blir stadig viktigere, i takt med at det kommer flere flyktninger og arbeidsinnvandrere til Norge. For mange gjør godkjente papirer veien inn i norsk arbeidsliv lettere. At innvandrere kjapt kan få brukt kompetansen sin i Norge, uavhengig av hvilket utdanningsnivå den er på, er viktig både for hver enkelt og for samfunnet som helhet. Norsk arbeidsliv er dessuten på mange områder avhengig av den unike kompetansen innvandrere kommer med.

Regjeringen har med dette tatt et viktig initiativ til å tette hull i dagens godkjenningsordninger. Med de nye ordningene får vi et mer helhetlig system for godkjenning av utenlandsk utdanning, men det er fortsatt en vei å gå. Det er mange flere enn NOKUT som godkjenner utenlandsk kompetanse. De som skal jobbe i regulerte yrker, som for eksempel sykepleiere og leger, trenger en autorisasjon. I dag er det 18 autorisasjonskontorer, underlagt 12 departementer. Framover trenger vi å få til bedre samordning og gjøre det enklere for søkerne å navigere i godkjenningsjungelen, for eksempel gjennom en felles søknadsløsning. Det er også viktig å bedre løsninger for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent fullt ut. Det må bli enklere for denne gruppen å supplere kompetansen de får godkjent med videre utdanning i Norge. Det håper vi blir adressert i meldingen om livslang læring og utenforskap som regjeringen har varslet kommer til våren.

 

Share Del med andre
7 oktober 2015
Stikkord:

  Kommentarer:

  1. Dette er positivt. Men det er alltid mer som kan gjøres.  F.eks.

   * Jeg registrerer at det er mange flyktninger som blir sittende lenge fra registrering til intervju og videre behandling. Det er frusterende og belastende for de det gjelder og kan ha en skadelig virkning på mulighetene for en vellykket integrasjon.

   *  Det synes å være mange av "de nye" asylsøkerene som påberoper seg akademisk utdannelse, men har liten dokumentasjon å vise til.

   * Etabler fjernundervisning i samarbeid med universiteter og høyskoler som kan representere en oppfriskning/dokumentasjon/introduksjon til det norske arbeidsmarkedet som gjøres tilgjengelig på asylmottakene. Hver bolk må avsluttes med en prøve som dokumenterer kunnskap/ferdighet som også kan gjøre NOKUTs arbeid enklere.

   *  For Norge må dette være en besjeden innsats for å gjøre asyltiden meningsfylt og samtidig gi en enklere og raskere introduksjon til det norske arbeidsmarkedet .

   Lykke til!

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv