– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Blogginnlegg postet under 2015

Nok av utfordringer å ta tak i

av: Terje Mørland
Studentenes årlige dom over utdanningen har falt. Det er gledelig at hele 76 % av studentene som er med i undersøkelsen er fornøyd med studiet sitt, mens kun 7% er misfornøyde. Det tyder på at det gjøres mye bra på norske universiteter og høyskole...
4 februar 2015  0 Kommentarer:

Masterløft for lærerutdanningen

av: Terje Mørland
Det er spennende tider for lærerutdanningen. Regjeringen har bestemt at alle grunnskole-lærerutdanninger skal være masterutdanninger fra 2017. Det gir store muligheter for å forme helt nye utdanninger. Samtidig vil det by på utfordringer. NOKUT ha...
12 februar 2015  0 Kommentarer:

Toppmøte om utdanning?

av: Terje Mørland
Denne uken inviterte regjeringen, med statsministeren i spissen, til et toppmøte om hvordan Norge kan få flere verdensledende fagmiljø, og hvordan vi best oppnår fremragende kvalitet i forskning. Det var et flott initiativ for å få innspill til...
27 februar 2015  0 Kommentarer:

Nødvendig og utfordrende løft for fagskolene

av: Terje Mørland
I desember leverte Fagskoleutvalget utredningen "NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg". NOKUT har nå levert et høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Det er noen sider ved høringsbrevet jeg har lyst til å trekke fram . NOKUT deler...
10 april 2015  0 Kommentarer:

Behov for tettere kontakt mellom akademia og arbeidslivet

av: Terje Mørland
I forrige uke la NOKUT fram en undersøkelse om samarbeidet mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet . Funnene her er ikke overraskende, men ikke mindre interessante av den grunn. Hovedinntrykket er at arbeidslivsrelevansen ikke oppleves s...
6 mai 2015  0 Kommentarer:

Gammelt, men viktig nytt fra Riksrevisjonen

av: Terje Mørland
Nylig la Riksrevisjonen fram en undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning . Konklusjonen var at "ti år med reformtiltak som skulle redusere frafall og gi raskere gjennomføring av høyere utdanning, har ikke gitt ønsket resultat....
29 mai 2015  0 Kommentarer:

Er en C en C?

av: Terje Mørland
NOKUT har nå gjennomført første eksamen i pilotprosjektet om nasjonale deleksamener. Resultatene fra deleksamen i årsregnskap avdekker ny kunnskap som reiser flere interessante spørsmål. Det er helt avgjørende for tilliten til høyere utdanning, at...
22 juni 2015  0 Kommentarer:

Fremragende nyheter fra Kunnskapsdepartementet

av: Terje Mørland
På NOKUT-frokost torsdag 9. september kunngjorde statssekretær Bjørn Haugstad at Norges eneste insentivordning for høyere utdanning, Sentre for fremragende utdanning (SFU), videreføres. Det applauderer vi i NOKUT, og jeg er svært glad for at...
11 september 2015  0 Kommentarer:

NOKUTs utlandsfelt evaluert

av: Terje Mørland
Å evaluere er kjernen i NOKUTs mandat, og med jevne mellomrom blir vi også selv evaluert. Det er viktig for oss at det vi gjør er i tråd med internasjonale konvensjoner og retningslinjer, og at vi får tilbakemeldinger som gjør at vi hele tiden kan...
24 september 2015  0 Kommentarer:

Viktig satsing på godkjenning av utenlandsk fagutdanning

av: Terje Mørland
I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det opprettes en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående nivå. I tillegg er det tidligere varslet at det vil etableres en ny ordning for godkjenning av utenlandsk...
7 oktober 2015  1 Kommentarer:

NOKUT vil hurtigvurdere flyktningers kompetanse

av: Terje Mørland
Det er ekstraordinære tider og en utfordrende situasjon for hundretusener av flyktninger som kommer til Europa. Tilstrømmingen har også satt Norge i en utfordrende situasjon – en situasjon som vi bare er nødt til å løse. Alle som jobber med...
25 november 2015  0 Kommentarer:
Terje Mørland

Illustrasjon: Blogg © NOKUT


Om denne bloggen

Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


Arkiv